Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2019.02.18 14:17

Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų.

Norint apskaityti santuoką per Lietuvos Respublikos ambasadą Graikijoje sutuoktiniai (arba vienas iš sutuoktinių – Lietuvos Respublikos pilietis/-ė) turi asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:

 • Nustatytos formos prašymą dėl santuokos įtraukimo į apskaitą;
 • Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • Graikijos/Kipro/Albanijos kompetentingos institucijos išduotą santuokos liudijimą*;
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.

Norint apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą Lietuvoje per Lietuvos Respublikos ambasadą Graikijoje, vaiko tėvai (arba vienas iš vaiko tėvų – Lietuvos Respublikos pilietis/-ė) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Rašytinį prašymą įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
 • Tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • Graikijos/Kipro/Albanijos kompetentingos institucijos išduotą vaiko gimimo liudijimą*.

*Graikijos Respublikos, Kipro Respublikos ir Albanijos Respublikos institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą arba kartu su dokumentu turi būti pateikiama daugiakalbė standartinė forma.

Albanijos Respublikos institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma (Apostille).

Daugiau informacijos ir elektroninis prašymų pildymas: Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje.

Prašymų formos

Santuokos sudarymas Graikijoje

Jeigu planuojate sudaryti civilinę santuoką Graikijoje, Graikijos regiono savivaldybės, kurioje tuoksitės, būsite paprašyti pateikti šiuos Lietuvos Respublikos institucijų išduotus dokumentus:

 • Galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • Pažymą apie Jūsų šeiminę padėtį, kurioje turi būti nurodyta, jog santuokos sudarymui kliūčių nėra. Šią pažymą asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui išduoda Lietuvos miestų (rajonų) civilinės metrikacijos skyriai, taip pat pažymą galima gauti Lietuvos Respublikos ambasadoje Graikijoje.
 • Gimimo liudijimą.
 • Jei tuokiatės ne pirmą kartą, tuomet papildomai turėsite pateikti ištuokos ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimą.

SVARBU:

Ši informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl išsamaus dokumentų santuokai sudaryti sąrašo prašome teirautis konkrečioje Graikijos savivaldybėje.

Naujienlaiškio prenumerata