Konsulinės pažymos

Sukurta 2018.11.07 / Atnaujinta 2021.01.07 15:22

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį
 • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę
 • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
 • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

Dėl konsulinės pažymos galima kreiptis:

 • asmeniškai;
 • per atstovą;
 • paštu (tokiu atveju pridedama asmens tapatybės dokumento kopija turi būti patvirtinta notarine tvarka).

Pažyma santuokai

Jei asmeniui reikalinga pažyma, patvirtinanti, jog nėra kliūčių susituokti, Lietuvos ambasada Graikijoje gali:

 • išduoti tokią konsulinę pažymą (lietuvių ir graikų kalbomis), paslaugos suteikimo terminas – apie 10 darbo dienų;
 • arba tarpininkauti dėl pažymos gavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus, pažymą gausite maždaug per 1,5 mėn.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Jei asmeniui reikalinga ne ambasados, o kompetentingos institucijos išduota pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo), t.y. ne konsulinė pažyma, kuri išduodama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galima užsakyti internetu. Taip pat dėl tarpininkavimo gaunant šią pažymą Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Užsienio valstybių piliečiai dėl Teistumo (neteistumo) pažymos turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už ambasados konsulinės pažymos išdavimą yra 30 eurų.

Tuo atveju, jei ambasada tarpininkauja pažymą gaunant iš Lietuvos institucijų, mokamas tik konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, 20 eurų.

Prašymų formos

 

Konsulinių pažymų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtintas Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašas

Naujienlaiškio prenumerata