Notariniai veiksmai

Sukurta 2018.11.05

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus dažniausius notarinius veiksmus, tarifai:

Įgaliojimo ar kito sandorio patvirtinimas

30 eurų

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų už puslapį

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10 eurų

Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30 eurų

Asmeninio testamento priėmimas saugoti

50 eurų

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

30 eurų

Sandorių ar pareiškimų surašymas

50 eurų

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Naujienlaiškio prenumerata