Notariniai veiksmai

Sukurta 2018.11.05 / Atnaujinta 2020.12.09 08:41

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina testamentus;
 • tvirtina įgaliojimus;tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 • tvirtina išankstinius nurodymus;
 • tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 • tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 • tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 • tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus dažniausius notarinius veiksmus, tarifai:

Įgaliojimo ar kito sandorio, pareiškimo patvirtinimas

50 eurų
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų

Sandorių ar pareiškimų surašymas

50 eurų

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Naujienlaiškio prenumerata