Lietuviai Graikijoje

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2020.03.30 13:08

Graikijos lietuvių benduomenės istorija

Graikijos lietuvių bendruomenė – viena iš jauniausių, kilusių iš naujausios emigracijos bangos. Ji susikūrė 2002 metų birželio 19 dieną. Oficialių duomenų apie lietuvių skaičių Graikijoje nėra, tačiau spėjama, jog čia gyvena 100-150 lietuvių. Daugiausia jų įsikūrę Atėnuose. Graikijos lietuvių bendruomenė suvienijo apie 40 asmenų. Pirmąją lietuvių bendruomenės valdybą sudarė Inga Apostolopoulou (pirmininkė), Lina Griciūtė, Palmira Jonaitienė, Ingrida Šilinskaitė, Violeta Kinzytė ir Audronė Karafoulidou. Bendruomenės narės rūpinosi vaikus mokyti gimtosios lietuvių kalbos, nes mišriose šeimose gimę vaikai dažniausiai lietuvių kalbos neišmoksta. Todėl pirmajame susirinkime buvo svarstoma galimybė įsteigti lietuvišką mokyklą, kaip galima būtų švęsti lietuviškas šventes, kaip į mažytę lietuvišką aplinką įtraukti vaikus. Lituanistinė mokykla darbą pradėjo 2003 m. pradžioje LR ambasados Graikijoje patalpose, tačiau po metų buvo uždaryta – trūko vaikų, mokytojas dirbęs mokyklėlėje sugrįžo į Lietuvą. Lietuvių bendruomenė Graikijoje švenčia Lietuvos valstybines, kalendorines,  religines  šventes,  tradiciškai  susitinka  kiekvieną  mėnesio pirmą  pirmadienį  kavinėje „Mitropolis“ Atėnuose. Susitikimų metu lietuviai skaito pranešimus, aptaria naujienas, susitinka tiesiog pabendrauti gimtąja kalba. Graikijai vadovaujant ES, bendruomenė siuntė raštus skatinančius Lietuvos įstojimą  į  NATO,  įstojus Lietuvai  į  ES,  aktyviai  dalyvavo  Graikijos TV  laidose,  rašė  straipsnius spaudoje. Lietuvių bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ambasada Graikijoje,  lietuvių  bendruomenės  nariai  nuolat  kviečiami  į  renginius  ambasadoje,  Bendruomenė kasmet kartu su ambasada dalyvauja Kalėdinėje mugėje (labdaros tikslais), kurioje pristatomos lietuviškos prekės Graikijos rinkai, LR ambasados patalpose įkurta nedidelė bendruomenės biblioteka, kuriai ambasada paaukojo apie 100 knygų. 2004 m. išrinkta nauja Graikijos lietuvių bendruomenės pirmininkė  Alfreda  Kutaitė.  Naujoji  pirmininkė  kasmet  dalyvauja  Pasaulio  lietuvių  bendruomenių kraštų pirmininkų suvažiavimuose. Bendruomenės projektus kultūrinei veiklai remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV. Departamento skirtomis lėšomis bendruomenė įsigijo knygų bibliotekai, tautinį kostiumą, nuolat teikiama aktuali informacija skirta užsienio lietuviams.

Naujienlaiškio prenumerata