Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Aptartas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo steigimas

Sukurta 2020.09.23 / Atnaujinta 2020.09.23 16:55

Rugsėjo 23 dieną Seime vyko išplėstinis Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kurį organizavo Užsienio reikalų ministerija (URM) su Seimo užsienio reikalų komitetu. Posėdyje aptarta 2019 metų Lietuvos oficiali parama vystymuisi bei URM inicijuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos  politikos kokybiniai pokyčiai.

Posėdžio metu akcentuota, kad pastarojo laikotarpio tarptautiniai iššūkiai, ypač COVID-19 ir įvykiai Baltarusijoje, išryškino poreikį atlikti esamos įstatyminės bazės pakeitimus ir sukurti veiksmingą mechanizmą, kuris leistų Lietuvai greitai ir tinkamai reaguoti į nenumatytus išorės iššūkius, stiprinti Lietuvos ekonominę ir politinę įtaką tarptautinėje erdvėje. Taip pat akcentuota, kad itin svarbu didinti dvišalę paramą, nes būtent ši paramos forma sukuria didžiausią pridėtinę vertę bei skatina su besivystančiomis šalimis aktyviau plėtoti dvišalius politinius ir ekonominius ryšius, atverti naujas rinkas  Lietuvos verslui.

Komisijos nariai pritarė būtinybei kuo greičiau priimti kokybinius pokyčius, įtvirtinančius Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pakeitimus ir pavedė URM kitame posėdyje pristatyti įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo eigą bei Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo parengiamuosius darbus. Taip pat Komisija vienbalsiai nutarė į Komisijos sudėtį nuolatinio nario teisėmis įtraukti visų asocijuotų verslo struktūrų atstovus bei atsisakyti verslo struktūrų dalyvavimo Komisijos posėdžiuose rotacijos principo.

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.

Susijusios naujienos Visos naujienos »

Birželio 3 dieną vyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos  posėdis, kuriame daugiausia dėmesio skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kokybinių pokyčių įgyvendinimui.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Gruodžio 15 dieną Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama patobulinti esamą vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politikos teisinį reglamentavimą taip, kad būtų įmanoma įgyvendinti esminius šios srities pokyčius.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Spalio 5 dieną Užsienio reikalų ministerija paskelbė kvietimą teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Rugsėjo 30 dieną vykusiame posėdyje Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektui.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »