Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2020.05.06 15:17

Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti: 

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai:

 

  • Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus;
  • Keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
  1. Leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės:
  • Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką;
  • Keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
  1. Asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą ir kurių duomenys apie gyvenamąją vietą iki Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo įrašyti gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose.

Gyvenamąją vietą galima deklaruoti prieš išvykstant iš Lietuvos Respublikos arba jau atvykus į naują gyvenamąją vietą užsienyje. Deklaruoti gyvenamąją vietą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui galima:

 

Asmenys, atvykę gyventi į Graikiją, Albaniją arba Kiprą, gyvenamąją vietą gali deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Atėnuose asmeniškai arba paštu. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės – kopija.

Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją. Atskira deklaracija pildoma ir nepilnamečiams – deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų). Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos iš naujo teikti nereikia tuo atveju, jei keičiasi nuolatinė gyvenamoji vieta užsienyje, t.y. iš vienos užsienio šalies persikeliama nuolat gyventi į kitą, ir išvykimo iš Lietuvos deklaracija jau buvo teikta. Tokiu atveju pateikiamas pasirašytas laisvos formos prašymas pakeisti deklaravimo duomenis.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys gyvenamosios vietos deklaravimo užsienyje klausimus, yra:

 

Naujienlaiškio prenumerata