Konsulinis mokestis

Sukurta 2014.09.15 / Atnaujinta 2020.12.02 09:38

Lietuvos Respublikos ambasadoje Graikijoje už konsulines paslaugas galima atsiskaityti banko kortele arba pavedimu.

Konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, tik kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai besikreipiantis į konsulinę įstaigą asmuo neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos.

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį mokamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Už konsulinius veiksmus, atliekamus išvažiuojamųjų misijų metu, mokamas 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą konsulinį veiksmą.

 

Ambasados sąskaita Alpha banke Graikijoje:

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA

GR1501401100110002320006046

 

Ambasados sąskaita Swedbank, AB banke Lietuvoje:

Lietuvos Respublikos ambasada Graikijoje

LT50 7300 0101 1187 4009

TARIFAI

Konsulinė paslauga Konsulinio mokesčio dydis
Kelionės ir asmens tapatybės dokumentų išdavimas
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas 25 eurai
Laikinojo paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensinio amžiaus asmenims 50 eurų
Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 eurų (už vieną dokumentą)
Notariniai veiksmai  
Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas  50 eurų
Sandorių ir pareiškimų surašymas 50 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų (už puslapį)
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti     50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas    30 eurų
Jūrinio protesto priėmimas 100 eurų
Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas  10 eurų
Pilietybės klausimai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas              100 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  60 eurų
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas  20 eurų
Kitos konsulinės funkcijos
Konsulinės pažymos išdavimas    30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijų 20 eurų
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eurų
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas  5 eurai
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas       50 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų (per mėnesį)

 

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata